Innoveren

Bepalend voor een succesvolle verwerking van de masterbatch producten van QolorTech bij haar klanten in de kunststofindustrie is het delen van kennis en het samen optrekken om tot innovatieve oplossingen te komen. Waar de klant alles weet over het eindproduct en de productie ervan, kan QolorTech juist deskundigheid inbrengen op het gebied van de kleur en andere eigenschappen die met de masterbatch aan het eindproduct kunnen worden toegevoegd. Die kennis is onder andere opgedaan door samen te werken met de leveranciers van de grondstoffen voor de masterbatches, gerenommeerde producenten van pigmenten en additieven.

QolorTech gaat verder dan het voldoen aan de specificaties. Zo kan met een kleurintensiever pigment en/of een andere dispersietechnologie worden volstaan met een lager pigmentpercentage om een bepaalde kleurintensiteit te bereiken. Of bepaalde additieven kunnen met elkaar worden gecombineerd in een additief masterbatch, waardoor het eindproduct bijvoorbeeld nog beter bestand zal zijn tegen weersinvloeden. Daarbij wordt er altijd voor gezorgd dat de oplossingen aansluiten bij het proces van de klant, of die zelfs verbeteren.

Om tot die product- en procesinnovatie bij de klant te kunnen komen, vindt er bij QolorTech zelf ook veel onderzoek en ontwikkeling plaats. In de eerste plaats door het testen en optimaliseren van recepten van pigmenten en additieven. Maar ook door te innoveren op het gebied van productietechnologie, om bijvoorbeeld een nog betere verdeling van pigmenten te kunnen realiseren, een nog intensere zwarting of een goedkoper proces.