Compliance

Kwaliteit is bij ons gewaarborgd.

Jaarlijks worden de interne processen getoetst door een erkend certificering bureau en het doet ons deugd dat ons interne kwaliteitssysteem volgens ISO 9001:2015 inmiddels alweer voor de 25e keer op rij is goedgekeurd.

Sinds september 2014 heeft QolorTech ook een milieuzorgsysteem gecertificeerd volgende ISO 14001:2015. Dit houdt in dat we de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheersen en waar mogelijk reduceren.

Regelgeving is een ander issue waar iedereen meer mee te maken krijgt. Grondstoffen kunnen alleen nog REACH conform worden ingezet. Er gelden steeds strengere richtlijnen ten aanzien van levensmiddelencontact toepassingen. Productbladen, Veiligheidsbladen en specifieke verklaringen voor bijzondere toepassingen zijn aan de orde van de dag. QolorTech speelt hier professioneel op in en heeft haar eigen Compliance afdeling hiervoor in het leven geroepen. Zij zorgt ervoor dat u voor elk product de gewenste documentatie ontvangt en dat dit intern bij ons ook is gewaarborgd.

Gecertificeerde kwaliteit

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015

Adding color. Adding sense.

Adding color. Adding sense.