Code of Conduct

MVO: ook internationaal verantwoordelijkheid nemen

Als internationaal opererende onderneming maakt QolorTech zich sterk om bij al haar activiteiten en beslissingen de wettelijke regelgeving en alle geldende bepalingen in de landen waar we actief zijn in acht te nemen.

QolorTech onderschrijft de tien principes van het UN Global Compact en brengt deze in praktijk. Deze waarden op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en de strijd tegen corruptie zijn opgenomen in een gedragscode, de Code of Conduct. Bijzonder is dat niet alleen QolorTech zelf deze principes naleeft, maar ze ook uitdraagt in contacten met klanten en leveranciers, en ze zelfs aanspoort om ze over te nemen.

Adding color. Adding sense.

Adding color. Adding sense.