Disclaimer

Aansprakelijkheid

Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door QolorTech. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. QolorTech kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. QolorTech kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Privacy verklaring

Momenteel wordt geen informatie verzameld in log-files. QolorTech behoudt zich het recht voor om dit in de toekomst wel te gaan doen. QolorTech kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals traffic- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van QolorTech nog beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

Gebruik van cookies

De website van QolorTech maakt gebruik van ‘cookies’, derhalve wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ’tracking cookies’. Vandaar ook dat bij het openen van de pagina niet wordt gevraagd of het gebruik van cookies is toegestaan. Cookies die een dergelijke vraagstelling verplicht stellen zijn in deze website niet aanwezig. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om de performance van de website te verbeteren. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u op dat moment geen correcte werking van de website van QolorTech garanderen.

Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van QolorTech worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van QolorTech wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.

Adding color. Adding sense.

Adding color. Adding sense.